Hoppa till sidans innehåll

Regelverk för klubbstugan


Regler för nyttjande av ABK – Klubbstuga

 

1 Nyttjanderätt av ABK:s klubbstuga

ABK:s klubbstuga skall nyttjas för aktiviteter fastställda av huvudstyrelsen dvs alla aktiviteter inom ABK:s verksamhet. Ingen uthyrning till utomstående.

 

2 Bokning av klubbstugan

Vid bokning kontakta kansliet via e-post This is a mailto link. Tfn: 0920-303 45

 

3 Lokaler

Låntagaren disponerar bokad lokal med tillhörande inventarier. 

Alla lokaler lånas ut “som de är” och låntagaren ansvarar för att lokalen städas och återlämnas i mottaget skick.

Låntagaren disponerar lokalen utifrån överenskommen bokningstid.

En grundregel är att en bokning inte bör ändras senare än 3 dagar före bokat datum om inte lokalansvarig och låntagare kommit överens om annat när låneavtalet upprättades.

 

4 Nycklar

Nyckel hämtas ut på kansliet på avtalad tid. Om nyckel/nycklar inte återlämnas inom avtalad tid anses låntagaren ersättningsskyldig med den faktiska kostnaden för att byta ut samtliga berörda lås i klubbstugan.

 

5 Följande av fastställda regler

Låntagaren är skyldig att följa av huvudstyrelsen fastställda regler för lån av klubbstugan. Utöver föreskrifterna i detta dokument är det förbjudet att röka och missbruka lokalen genom aktiviteter som strider mot ABK:s intressen och som kan skada föreningens förtroende i medlemmarnas och allmänhetens ögon.

 

6 Skador, fel, brister som uppkommer under lånetiden

Låntagaren är skyldig att meddela eventuella uppkomna skador, fel och brister på lokalerna och dess utrustning som uppkommit under lånetiden. Låntagaren är också ersättningsskyldig för inventarier som skadats eller förverkats under lokalens lånetid. Om uppkomna fel, brister eller skador på utrustning inte meddelas lokalansvarig är framtida nyttjanderätt förverkad. Det åligger låntagaren att kontrollera att lokalerna och dess inventarier är i fullgott skick innan lokalen tas i bruk.

 

7 Städning av disponerade utrymmen

Städning av disponerade utrymmen skall vara utförd enl. de anvisningar som fastställts av ABK:s huvudstyrelse Lokalen, nycklar och ev. annan utrustning ska återlämnas senast 12.00 dagen efter lånetiden såvida annat inte har avtalats skriftligen mellan låntagaren och lokalansvarig.

I det fall lokalen efterföljande dag skall disponeras av annan låntagare, ska städning vara utförd i samband med lämnandet av lokalen dock senast 10:00. 

 

8 Förverkad nyttjanderätt

Låntagare som uppenbarligen åsidosatt dessa regler, eller på annat sätt förverkat sitt förtroende att nyttja ABK:s klubbstuga, skall utestängas från framtida möjlighet att låna ABK:s klubbstuga.

 

// Styrelsen Antnäs BK

______________________________________________________________________________

 
Regelverket fastställt av ABK:s huvudstyrelse vid sammanträde 2017-03-11

 

Du kan även hämta ut dokumentet som ett pdf-dokument om Du klickar HÄR

Uppdaterad: 16 MAR 2017 17:34 Skribent: Carina Wennström
E-post: This is a mailto link

Sponsorer

Ica Sörbyhallens Logga
 

Alviks trafiks logga

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på

  Facebook Logga

 

Postadress:
Antnäs BK
Knalltorpsvägen 3 a
97593 Luleå

Besöksadress:
Sporthallsvägen 2
97593 Luleå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link