Gå till innehåll
Antnäs BK
Antnäs BK

Ordförande har ordet - året är 1984

Antnäs Bandyklubb 40 år!

Så har då 40 år förflutit sedan ABK bildades. Det är ju inte särskilt lång tid. Men om man ser till vilken utveckling som ägt rum under den tiden i samhället, då kan konstateras att mycket har hänt och förhållandena förändrats avsevärt. Så också för ABK.

Medlemsantalet vid bildandet var 20 medlemmar och är nu uppe i drygt 500 medlemmar. Revisionsberättelsen för år 1944 berättar att inkomsterna uppgick till 367:57 och utgifterna till kr 226:20. Det är helt andra förhållanden idag.

I protokoll från medlemsmöte den 24 september 1947 beslutades bl a att spelarna själva skulle tillhandahålla klubba till matcher. Går klubban sönder under match får spelaren 50% i bidrag till en ny klubba. Skulle även den gå sönder under samma match får spelaren en ny klubba.

Tänk vilken entusiasm och arbetsinsats som krävdes för att få is på banan vid stranden. Först borra några hål i isen och försöka pumpa upp vatten för att därefter till sista spolningen bära vatten, för att nu inte glömma snöröjningen.

Citat från verksamhetsberättelsen för säsongen 1947-1948. "Spelåret 47-48 började under mycket svåra förhållanden, enär hösten varit ovanligt torr, så att det stötte på svårigheter att erhålla vatten. Först efter tusen sorger och en ganska omfattande reglering av strandgraven och sedan vi under 3 veckor arbetat med spolning, under vilken tid även en lånad motor brunnit kunde banan tagas i bruk i tid till serien, men då befanns att F 21 saknade bana och att Avan spelade bandy varför vår klubb fick nöja sig med att spela vänskapsmatcher till omväxling med den myckna snöskottningen."

Förhållandena blev inte mycket bättre med den nya banan vid E4:an. Vissa säsonger gick det inte att erhålla is, trots stora ansträngningar.

Nuvarande verksamhet är i huvudsak inriktad på ungdomsverksamhet. Med målsättningen att skapa en meningsfylld fritid och därigenom kunna engagera ungdomar till idrottslig verksamhet och medverka till en god fostran. Samarbetet med skolan genom SIA-verksamheten är också en betydande del i våran verksamhet. Dagens idrottsledare har det nog lättare med praktiska frågor om banor eller liknande men har andra problem där det också krävs entusiasm och en stor arbetsinsats.

Det är vår förhoppning att verksamheten även i framtiden skall utvecklas och vara framgångsrik.

Vid detta tillfälle vill vi också framföra ett hjärtligt tack till alla våra aktiva, ledare, sponsorer och supportrar som stöttat ABK under de gångna 40 åren med ideellt arbete, gåvor och pengar.

För Antnäs Bandyklubbs styrelse

Tord Edelsvärd, ordförande

Publicerad: 2022-10-19

Senast uppdaterad: 2022-10-11

Författare: Anders Öhlund

Sponsorer

Besöksadress

Sporthallsvägen 2
Antnäs IP

Postadress

Ollbacken 40
975 95 Luleå

Kontakta oss

abk@antnasbk.com